Djäkne Account & Advisory

Redovisnings- och konsultföretag
VÅRA TJÄNSTER
 

Djäkne Account & Advisory AB är ett redovisnings- och konsultföretag som specialiserat sig på entreprenörsdrivna företag.

 

Gemensamt för uppdragen är att Djäkne Account & Advisory fungerar som företagens ekonomiavdelning med ansvar för:

 

- löpande redovisning

- skatter och moms

- ekonomiska rapporter och månadsbokslut

- årsbokslut och årsredovisningar

- deklarationer

- uppföljning och analyser

- verksamhetsplanering

- budget och likviditet

- ekonomiöversikt

- löner

- bolagstjänster inom fusion, likvidation och emission

- avtal, protokoll

- rådgivning

 

Härutöver ingår för några kunder även ansvar för:

- koncernredovisning

- ekonomisk due diligence

- utländska filialer

 

 

Djäkne Account & Advisory AB är en del av Djäkne Startup Studio

 
Vill du veta mer? Kontakta oss!